Sanctiewetgeving en witwassen

Sinds 25 juli 2018 geldt de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook jij als adviseur moet voldoen aan de Wwft als je bemiddelt in levensverzekeringen.

Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties, de Europese Unie en Nederland. Ieder bedrijf in Nederland heeft te maken met de Sanctiewet, de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

In de kennisportalen Sanctiewet en Wwft vind je de informatie die je nodig hebt:

Sanctiewet
Wwft