Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Met de voorstellen in het kader van de Retail Investment Strategy (RIS) wil de Europese Commissie bewerkstellingen dat meer retailbeleggers gaan investeren in plaats van hun geld te laten staan op laagrenderende spaarrekeningen. De Commissie signaleert meerdere knelpunten voor retailbeleggers om te beleggen en wil die knelpunten met een set aan maatregelen wegnemen.
1 juni 2023
We heten Hillebrand Verzekeringen en Hypotheken uit Zierikzee van harte welkom als nieuw lid van de branchevereniging. Hillebrand Verzekeringen en Hypotheken wordt lid van de regio West Brabant/Zeeland.
1 juni 2023
Gisteravond heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel toekomst pensioenen. De ingangsdatum is 1 juli 2023.
31 mei 2023
Woensdag 7 juni organiseren we weer een Algemene Ledenvergadering, waarvan je in dit bericht de stukken vindt. Voorafgaand daaraan hebben we Rob van Erp, universitair docent Risico Management aan de UvA en Chief Risk Officer bij netbeheerder Stedin, bereid gevonden voor de inspiratiesessie. Hij zal komen praten over de rol van duurzame ontwikkeling in je risicogesprekken.
31 mei 2023
In de Eerste Kamer wordt vandaag in laatste termijn stevig gedebatteerd over het Wetsvoorstel toekomst pensioenen. Gepland is (vooralsnog) dat de Kamer vanavond over het wetsvoorstel stemt. De discussie spitst zich in deze laatste fase toe op de vraag of het wetsvoorstel met een ‘gewone meerderheid’ moet worden aangenomen of met een ‘twee-derde meerderheid’.
30 mei 2023
Exact 5 jaar na invoering van de privacyregelgeving heeft de Stichting AVG een steekproef uitgevoerd naar het privacystatement op de website van 1400 verschillende organisaties. Uit dit onderzoek blijkt dat ook kleine financieel dienstverleners het privacystatement vaak niet op orde hebben.
30 mei 2023
Adfiz dat zijn we met z'n allen. Daarom is de Algemene Ledenvergadering – deze keer op 7 juni – altijd een belangrijk moment. Zoals je van ons gewend bent organiseren we vooraf een inspiratiesessie. Deze keer hebben we Rob van Erp, universitair docent Risico Management aan de UvA en Chief Risk Officer bij netbeheerder Stedin, bereid gevonden om te komen praten over nut en noodzaak van duurzame ont ...
30 mei 2023
Maandag (tweede pinksterdag) zijn we gesloten. Op dinsdag 30 mei staan we weer voor je klaar.
26 mei 2023
Op dinsdag 13 juni vindt de jaarlijkse HypoTop weer plaats. Dit event, speciaal voor binnendienstmedewerkers van hypotheekadviseurs, staat in het teken van actief klantbeheer.
25 mei 2023
Gisteren heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen op grond waarvan in de Arbeidsomstandighedenwet wordt geregeld dat elke werknemer het recht heeft om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Een werkgever wordt verplicht om een (interne of externe) vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze aanstelling doet de werkgever in afstemming/instemming van de OR of PVT. De taken van een vertrouwe ...
24 mei 2023