De ijshagel van 2016 in Brabant, de overstromingsramp in Limburg van 2021 en de extreme drielingstormen Dudley, Eunice en Franklin van 2022 zijn recente voorbeelden van (zeer) extreem weer. Door klimaatverandering zullen we hier vaker mee te maken krijgen. Dat vraagt om aandacht voor en advies over deze risico’s.

In Limburg sprong de overheid na de overstromingsramp nog bij door ruimhartig te zijn; ook voor zaken die (sinds kort) wel verzekerbaar waren, maar waarvan de huidige verzekeringsmogelijkheden niet algemeen bekend waren. Het kabinet waarschuwde echter ook dat in de toekomst bij dergelijke rampen verzekerbare schades niet opnieuw onder de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts*) zullen vallen.

Waarom nu verhoogde aandacht voor klimaatrisico’s?

  • Klimaatrisico’s nemen toe en veranderen.
  • Klimaatrisico’s hebben in het verleden minder of andere aandacht gehad dan ze vandaag verdienen.
  • Klimaatrisico’s blijken op dit moment vaak nog niet optimaal verzekerd of verzekerbaar.
  • Kennis over risico’s en preventie enerzijds en beschikbaarheid van dekkingen zijn volop in ontwikkeling.

 

Wat vind je in dit kennisportaal?

Verzekeraars, adviseurs en klanten gaan hier mee aan de slag. Adfiz helpt adviseurs met dit kennisportaal, waarin informatie over

 

 

 

 


 

* Wts

Als Nederland getroffen wordt door een overstroming door zoet water, een aardbeving of een andere ramp (zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s) dan kan de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing worden verklaard. In dat geval kunnen onder andere particulieren en bedrijven in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid in de geleden schade en de gemaakte kosten als gevolg van de ramp.

Echter, op grond van de Wts wordt nooit een volledige schadevergoeding toegekend. De Wts is een vangnet voor schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. (zie art 4.3)

 

<