Het huidige pensioenstelsel wordt per 1-7-2023 ingrijpend gemoderniseerd. De overheid wil het pensioenstelsel zo beter laten aansluiten bij een flexibele arbeidsmarkt en de behoefte van werknemers aan meer persoonlijke, transparante en flexibele pensioenen. Goede elementen uit het huidige stelsel moeten daarbij behouden blijven en nieuwe elementen worden ingevoerd. Met het doorvoeren van de aanpassingen moet het nieuwe pensioenstelsel toekomstbestendig worden gemaakt.

Het nieuwe pensioenstelsel in het kort
Per 1-1-2028 geldt een geheel nieuwe manier van pensioenopbouw. Vanaf deze datum mag pensioenopbouw binnen de tweede pensioenpijler uitsluitend nog plaatsvinden op basis van een premieovereenkomst, met een vlakke (leeftijdsonafhankelijke) premie. Tegelijkertijd komen er nieuwe wettelijke regels voor uniformering van het nabestaandenpensioen. Het fiscale pensioenkader wordt voor deze modernisering ingrijpend gewijzigd. Daarbij worden ook fiscale verschillen tussen de tweede en derde pensioenpijler zoveel mogelijk weggenomen.

Alle pensioenregelingen binnen de tweede pensioenpijler moeten uiterlijk 1-1-2028 zijn aangepast aan de nieuwe regels van de Wet toekomst pensioenen (uitgezonderd regelingen die mogen vallen onder de overgangsregeling). Van 1-7-2023 tot 1-1-2028 hebben partijen die betrokken zijn bij de pensioenregeling, de tijd om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel vorm te geven. Uitgangspunt is dat de overgang naar een nieuw pensioenstelsel evenwichtig zal plaatsvinden. Dit betekent dat een eventueel nadeel voor pensioendeelnemers adequaat en kostenneutraal wordt gecompenseerd.

Jouw rol binnen het aanpassingstraject
Het aanpassen van álle pensioenregelingen aan de nieuwe wettelijke regels is een omvangrijk en ingrijpend proces waarvoor strakke deadlines gelden. Om in dit aanpassingstraject tijdig de juiste keuzes te maken, kunnen werkgevers (en werknemers) niet om jouw specifieke deskundigheid en goede procesbegeleiding heen.

Om je daarbij te ondersteunen hebben we alle voor jou relevante informatie over het nieuwe pensioenstelsel en (de wettelijke fasen in) het aanpassingstraject verzameld in dit kennisportaal.

 

Naslagwerk
Wil je je eens goed inlezen in de materie en de informatie uit dit kennisportaal integraal doornemen of wil je het als naslagwerk benaderen, klik dan op onderstaande link.

Wtp-beleid verzekeraars

De Wet toekomst pensioenen bepaalt de wijze waarop pensioencontracten moeten worden aangepast aan de nieuwe regelgeving. Op bepaalde punten kunnen pensioenuitvoerders keuzes maken om hieraan invulling te geven. Om werkgevers goed te kunnen adviseren over het aanpassen van de pensioencontracten aan de Wet toekomst pensioenen, is het belangrijk kennis te hebben van de keuzes die de verschillende pensioenuitvoerders hebben gemaakt. Om dat inzichtelijk te krijgen hebben we onder pensioenverzekeraars uitgevraagd hoe zij met specifieke punten in het aanpassingstraject omgaan en wat de uiteenlopende mogelijkheden zijn.

In onderstaand overzicht vind je per pensioenverzekeraar een handig document met het door de betreffende maatschappij gevoerde beleid: