Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Na eerder enkele malen te zijn uitgesteld staat voor volgende week dinsdag de behandeling van het Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in de Eerste Kamer gepland.
22 februari 2024
In het voorjaar van 2023 is er meer bekend geworden over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. In een ledenbericht hebben we de hoofdlijnen van de verplichte AOV beschreven. RADI AOV heeft een kennisdocument gemaakt waarin de beschikbare informatie helder beschreven staat. Maar het wachten is nog steeds op het wetsvoorstel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele ...
21 februari 2024
In de eerste VVP van dit jaar is een publicatie van ons verschenen over het belang van investeren in preventie en klimaatadaptatie en de rol die adviseurs daarbij kunnen spelen.
21 februari 2024
Onze samenwerkingspartner Digital Trust Center (DTC) wijst op diverse kwetsbaarheden in Microsoft Office. Kwaadwillenden kunnen deze kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen op je systemen uit te voeren. Voor de meest kritieke kwetsbaarheid is inmiddels een update beschikbaar. Wacht niet met het installeren van deze updates.
20 februari 2024
De sector heeft stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren en efficiënter te maken. Hiertoe is onder andere een modelbrief opgesteld om werknemers adequaat te informeren over een collectieve waardeoverdracht en is een Excel-document ontwikkeld om de uitwisseling van informatie tussen jou, werkgever en pensioenuitvoerders soepel te laten verlopen. In een webinar da ...
20 februari 2024
Op 8 februari organiseerden wij een webinar met Bas Prins van FortyTwoAI rondom prompting; de (tekstuele) opdracht die je een AI-model (zoals ChatGPT) geeft, om een antwoord te krijgen op de ingevoerde vraag. Tijdens het webinar vertelde Bas de deelnemers over de geheimen van het formuleren van een goede prompt. Het webinar was een praktisch vervolg op de inspiratiesessie die Bas eind vorig jaar g ...
19 februari 2024
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen heeft de Belastingdienst diverse aangepaste V&A’s en handreikingen gepubliceerd.
15 februari 2024
Voorlopig goed nieuws voor mensen met zonnepanelen of voor mensen die zonnepanelen overwegen: het wetsvoorstel waarmee de salderingsregeling zou worden afgebouwd is verworpen door de Eerste Kamer.
15 februari 2024
We heten Life & Finance uit Spijkenisse van harte welkom als nieuw lid van de branchevereniging. Life & Finance wordt lid van de regio Zuid-Holland/Utrecht.
14 februari 2024
Vorige week woensdag heeft burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg het boekje Watersnood in de Valckenborgh in ontvangst genomen. Het boekje werd uitgereikt door onze voorzitter Roger van der Linden. Verder aanwezig waren de eigenaren van Hostellerie de Valckenborgh, hun adviseur Ron Heuts van Zekerheuts uit Nuth en een verslaggever van dagblad De Limburger.
13 februari 2024