Adfiz nieuws

Nieuws
geplaatst op: 31-3-2021

Nieuwe SWO Monuta

Nieuwe SWO Monuta

Monuta heeft een nieuwe SWO opgesteld voor het intermediair waarmee ze samenwerkt. Hierover hebben we in de afgelopen periode overleg gevoerd met de verzekeraar. Op ons verzoek heeft Monuta diverse wijzigingen doorgevoerd.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 30-3-2021

Q&A webinar Wwft beschikbaar

Q&A webinar Wwft beschikbaar

Vorige week woensdag, op 24 maart, organiseerden we het webinar ‘Wwft: van complexe regelgeving naar werkbare kantoorpraktijk’. Gisteren deelden we al de link naar dit webinar met je. Nu is daar ook de Q&A bijgekomen waarin we vragen van de deelnemers aan het webinar beantwoorden.

Nieuws
geplaatst op: 30-3-2021

Column Enno in VVP over nut en noodzaak van prolongatierichtlijnen en –uitgangspunten 2021

Column Enno in VVP over nut en noodzaak van prolongatierichtlijnen en –uitgangspunten 2021

Al enkele jaren staat onverzekerbaarheid van zakelijke risico’s en de harde markt nadrukkelijk op onze lobby-agenda. De vorig jaar gepubliceerde prolongatierichtlijnen zijn een belangrijke stap in de goede richting. In de vandaag verschenen VVP Special Bijzondere Risico's is hierover een column gepubliceerd van Enno. Hij vertelt waarom het belangrijk is dat Verbond, VNAB en Adfiz de handen ineen hebben geslagen om tot een set prolongatierichtlijnen en –uitgangspunten te komen. "Daarmee zijn we er nog niet, maar de eerste horde is genomen", aldus Enno.

Nieuws
geplaatst op: 29-3-2021

Expertsessie zonnepanelen tijdens Online Adfiz Platformbijeenkomst

Expertsessie zonnepanelen tijdens Online Adfiz Platformbijeenkomst

Dat het verzekeren van zonnepanelen lastig is, is niets nieuws. De minister is er zich bewust van, verzekeraars verklaren hoe het zover heeft kunnen komen en de media schrijft erover. Kortom: consensus alom. Maar hoe keren we het tij? Wat is er nodig om zonnepanelen wél te kunnen verzekeren? Het antwoord daarop hoor je in onze expertsessie zonnepanelen tijdens de tweede online Adfiz Platformbijeenkomst.

Nieuws
geplaatst op: 29-3-2021

Het webinar Wwft is nu terug te kijken

Het webinar Wwft is nu terug te kijken

Vorige week woensdag vond het webinar ‘Wwft: van complexe regelgeving naar werkbare kantoorpraktijk’ plaats. Tijdens dit druk bezochte webinar werd o.a. toegelicht hoe je een risicobeoordeling opstelt voor je onderneming en hoe je klanten identificeert. Het grote aantal vragen liet zien dat dit onderwerp complex is.

Nieuws
geplaatst op: 25-3-2021

Expertsessie 'Ontwikkelingen in de zorgplicht jurisprudentie' tijdens Online Adfiz Platformbijeenkomst

Expertsessie 'Ontwikkelingen in de zorgplicht jurisprudentie' tijdens Online Adfiz Platformbijeenkomst

De afgelopen maanden heeft het Kifid een aantal uitspraken gedaan over de zorgplicht van de adviseur. Deze uitspraken deden het nodige stof opwaaien. Denk bijvoorbeeld aan de uiteenlopende uitspraken van het Kifid over de vermeende plicht om klanten te wijzen op algemene premiedalingen bij de overlijdensrisicoverzekering. Betekent dit dat de zorgplicht van de adviseur wordt opgerekt? En wat zijn daar de gevolgen van? Tijdens de expertsessie 'Ontwikkelingen in de zorgplicht jurisprudentie' wordt het je uitgelegd.

Nieuws
geplaatst op: 25-3-2021

Minister Ollongren roept geldverstrekkers op data te delen met adviseurs

Minister Ollongren roept geldverstrekkers op data te delen met adviseurs

Veel adviseurs ervaren terughoudendheid bij geldverstrekkers om leningdata te delen tijdens de beheerfase van de hypotheek. De omvang en de gevolgen van dit probleem dringt ook steeds meer door bij de beleidsmakers in Den Haag. In het verslag van het Platform Hypotheken 2020 roept minister Ollongren geldverstrekkers op om actiever aan de slag te gaan met data delen in de beheerfase. De Minister benadrukt dat data delen in de beheerfase grote toegevoegde waarde heeft, omdat zo beter ingespeeld kan worden op de financiële situatie van de klant.

Nieuws
geplaatst op: 25-3-2021

Ledenkorting: Livestream Verbond van Verzekeraars Klimaatmonitor op 29 maart

Ledenkorting: Livestream Verbond van Verzekeraars Klimaatmonitor op 29 maart

Klimaatverandering raakt steeds vaker het vak van risicobeoordeling en verzekeringsadvies. Risico-georienteerde klimaatinformatie is dan ook belangrijk. De Klimaatmonitor combineert data over extreem weer én Nederlandse schadedata van verzekeraars. Met deze nieuwe monitor wordt de impact van extreem weer zoals droogte, hitte en neerslag op de schademarkt inzichtelijk. De Klimaatmonitor is een samenwerking van Wageningen University and Resarch, Climate Adaptation Services, het KNMI en het Data Analytics Centre van het Verbond van Verzekeraars. Als Adfiz-lid kun je met 30% korting deelnemen aan een livestream over dit onderwerp.

Nieuws
geplaatst op: 24-3-2021

Certificering door Aplaza voor betere kwaliteit aanlevering

Certificering door Aplaza voor betere kwaliteit aanlevering

Aplaza sluit aan bij de recent door SIVI en Adfiz gestarte actie om de kwaliteit van digitale aanlevering van documenten aan het intermediair te verbeteren. Aplaza gaat bij berichten haar klanten (verzekeraars en service providers) actief ondersteunen bij de juiste toepassing van de GRS standaarden en vanaf nu de SIVI-certificering van de berichten. Daarmee komt er een extra waarborg op de kwaliteit van digitale aanlevering van documenten zoals polissen, offertes, brieven en borderellen vanuit verzekeraars en service providers naar intermediairs.

Nieuws
geplaatst op: 24-3-2021

Regelgeving uitbreiding recht waardeoverdracht kleine pensioenen ter consultatie

Regelgeving uitbreiding recht waardeoverdracht kleine pensioenen ter consultatie

Een wetsvoorstel dat pensioenuitvoerders een uitgebreider recht moet geven op waardeoverdracht van kleine pensioenen (minder dan €503,24 bruto per jaar) is ter consultatie voorgelegd. Het recht op waardeoverdracht is nu nog beperkt tot kleine ouderdomspensioenen die zijn ontstaan vanwege uitdiensttreding van een deelnemer. Per 1-1-2022 moet het mogelijk worden dat ook kleine pensioenen die zijn ontstaan als gevolg van een collectieve beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst automatisch kunnen worden overdragen.