NIeuw: Modeloverzicht Zorginhoudelijke afspraken voor collectief zorgadvies

NIeuw: Modeloverzicht Zorginhoudelijke afspraken voor collectief zorgadvies

Onlangs informeerden we je over de collectiviteitskorting voor basisverzekeringen die per 1 januari 2020 op 5% wordt gemaximeerd. In dat bericht gaven we ook aan dat het belangrijk is dat we als sector bewijsvoering verzamelen over lopende zorginhoudelijke afspraken. Dit omdat minister Bruins heeft aangegeven dat hij in 2020 opnieuw gaat onderzoeken of het aantal collectiviteiten met relevante zorginhoudelijke afspraken voldoende is gestegen. Het Adfiz Modeloverzicht Zorginhoudelijke afspraken helpt je per collectiviteit alle afspraken overzichtelijk weer te geven. Je vindt het Modeloverzicht in ons kennisdossier Zorgcollectiviteiten.

Behalve als bewijsvoering richting politiek is het Modeloverzicht Zorginhoudelijke afspraken ook bruikbaar richting klant: 

  • het biedt per collectiviteit een snelle en overzichtelijke weergave van de gemaakte zorginhoudelijke afspraken en hoe de betreffende maatregelen bijdragen aan het verminderen van de (zorg)kosten; 
  • het biedt handvatten om de klant inzicht te bieden in mogelijkheden en kansen op het gebied van uitbreiding van de bestaande zorginhoudelijke afspraken met relevante maatregelen; 
  • het vergemakkelijkt het vergelijken van de diverse afspraken die zorgverzekeraars de klant bieden; 
  • het ingevulde model is een handig bespreekdocument als je met de betrokken partijen in gesprek gaat. 

>> naar het Modeloverzicht Zorginhoudelijke afspraken 

Hoe werkt het modeloverzicht Zorginhoudelijke afspraken? 
Als je gebruik gaat maken van het modeloverzicht Zorginhoudelijke afspraken is het van belang eerst de instructie op tabblad 1 goed door te nemen. Tabblad 2 (het invulformulier) vormt de kern van het modeloverzicht Zorginhoudelijke afspraken. Naast de gangbare proposities van zorgverzekeraars kun je hier ook je eigen afwijkende maatwerkafspraken in kwijt. Tabblad 3 betreft een nadere toelichting op de gemaakte zorginhoudelijke afspraken. Op tabblad 4 vind je een volledig overzicht terug van alle zorginhoudelijke afspraken die in het model zijn verwerkt.  

Rol zorgverzekeraars 
Om het maken van zorginhoudelijke afspraken te vereenvoudigen, ben je - naast de contractant - uiteraard ook afhankelijk van de zorgverzekeraar. Wij zijn dan ook blij dat het doel en de opzet van het modeloverzicht wordt onderschreven door de zorgverzekeraars. Veel zorgverzekeraars zoeken op dit moment ook actief contact met adviseurs en contractanten over de herziening van de collectiviteit. 

Heb je vragen over het modeloverzicht of hulp nodig bij het invullen? Laat het ons weten via info@adfiz.nl.