Sinds 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe regels hebben veel impact op de bedrijfsvoering. Voor veel organisaties is nog veel onduidelijk. Het is niet eenvoudig om grip te krijgen op de nieuwe privacy-regels en vooral ook op de praktische toepassing ervan. Waarom deze nieuwe regelgeving? Wat gaat er veranderen? Hoe moet ik aan de verplichtingen voldoen?

Bij Adfiz hebben we inmiddels veel kennis opgedaan van de nieuwe regelgeving. Die kennis delen we op een eenvoudig en toegankelijke manier in dit privacy dossier. Zo kun je op tijd de nieuwe regelgeving implementeren en is je ook duidelijk waar je aan moet voldoen.

 

 

STAPPENPLAN

>> Beginselen van gegevensverwerking

>> Stap 1: Grondslagen voor verwerking

>> Stap 2: Bijzondere persoonsgegevens

>> Stap 3: Informeren klant ('betrokkenen')

>> Stap 4: Rechten klant

>> Stap 5: Beveiliging persoonsgegevens

>> Stap 6: Register verwerking persoonsgegevens

>> Stap 7: Functionaris voor de Gegevensbescherming

>> Stap 8: Inschakelen verwerker

>> Stap 9: Klachtrecht klant

>> Stap 10: Datalek

>> Boetesysteem

>> Logboek

>> Privacy Proof blijven

 

OVERIG
>> Doorgeven van persoonsgegevens na een no-deal Brexit
>> Bewaartermijn persoonsgegevens
>> Verwerken BSN door adviseurs niet verboden

 


Laatste update: 28 februari 2019

Heb je nog vragen? Bekijk eerst onze meest gestelde vragen artikel!

 

Ledenberichten over dit onderwerp >>