Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

AOV
In het voorjaar van 2023 is er meer bekend geworden over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. In een ledenbericht hebben we de hoofdlijnen van de verplichte AOV beschreven. RADI AOV heeft een kennisdocument gemaakt waarin de beschikbare informatie helder beschreven staat. Maar het wachten is nog steeds op het wetsvoorstel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele ...
21 februari 2024
1 januari en 1 juli gelden als overstapmoment voor het WGA eigenrisicodragerschap. Zowel een aan- als afmelding voor het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor het volgende overstapmoment bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor 1 juli 2024 als overstapmoment geldt dus dat een aan- of afmelding uiterlijk 31 maart 2024 bij de Belastingdienst bekend moet zijn.
20 december 2023
In de markt van eigenrisicodragerschap van de Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (Wga) zijn twee data erg belangrijk. Zowel 1 juli als 1 januari gelden als overstapmoment voor het WGA eigenrisicodragerschap. Zowel een aan- als afmelding voor het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor het volgende overstapmoment bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor 1 januari 2024 als overstapmomen ...
20 juni 2023
Het is al een tijdje onderwerp van discussie: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers. Deze verplichte AOV is onderdeel van het in 2019 afgesloten pensioenakkoord en is door Nederland ook opgevoerd als onderdeel van de subsidieaanvraag uit het Europese coronaherstelfonds. Een update.
13 april 2023
Aan adviseurs werd dit jaar door Movir geen jaaropgave van de betaalde AOV-premie verstrekt. Het gaat om een jaaropgave voor de Belastingdienst, waarin is opgenomen hoeveel AOV-premie een klant heeft betaald in 2021.
2 augustus 2022
In juni heeft de AFM een rapport gepubliceerd over AOV-adviessoftware. De conclusie van dit rapport was dat software ondersteunende kansen biedt, maar financieel advies de taak én onderscheidende kwaliteit van een adviseur is. Naar aanleiding van deze publicatie hebben we van diverse adviseurs vragen gehad over de inventarisatie tijdens een AOV-adviestraject.
12 augustus 2021
Zoals bekend voeren wij overleg met het Verbond over vraagstukken die nu opspelen door de corona-crisis. Veel leden vroegen naar mogelijkheden voor klanten om de premiebetaling voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij problemen uit te stellen. Het Verbond heeft hier namens haar leden uitgesproken deze zelfstandig ondernemers tegemoet te willen komen.
24 maart 2020
Als je aanspraak moet doen op een uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het financiële belang groot. Vooraf moet dan ook helder zijn welke dekking de AOV biedt. Die helderheid verschaft Adfiz sinds 2011 met het Clarusrapport. De uitkomsten van het laatste onderzoek staan centraal op de clusterbijeenkomsten in Noord-Holland/Flevoland (2 november) en Gelderland/Overijssel (15 novem ...
10 oktober 2017
Als je aanspraak moet doen op een uitkering van een AOV-polis is het financiële belang groot. Vooraf moet dan ook helder zijn welke dekking de verzekering biedt. Adfiz is in 2011 gestart met de toetsing van AOV’s op cruciale productkenmerken omdat in de praktijk te vaak discussie mogelijk is gebleken over de werkelijke betekenis van polisvoorwaarden. De uitkomsten van het derde zogenaamde Clarus-o ...
28 juni 2017
Vandaag is het derde Clarus-onderzoek naar AOV-voorwaarden gepubliceerd. Het onderzoek is de laatste momentopname. Wijzigingen in producten worden voortaan continu opnieuw beoordeeld en opgenomen in een aparte Adfiz Clarus AOV vergelijkingsmodule op Poliskraker.nl. Als Adfiz-lid heb je geen abonnement op Poliskraker nodig en kun je de losse AOV-module tegen speciale ledenprijs afnemen.
28 juni 2017