Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

AOV
Aan adviseurs werd dit jaar door Movir geen jaaropgave van de betaalde AOV-premie verstrekt. Het gaat om een jaaropgave voor de Belastingdienst, waarin is opgenomen hoeveel AOV-premie een klant heeft betaald in 2021.
2 augustus 2022
In juni heeft de AFM een rapport gepubliceerd over AOV-adviessoftware. De conclusie van dit rapport was dat software ondersteunende kansen biedt, maar financieel advies de taak én onderscheidende kwaliteit van een adviseur is. Naar aanleiding van deze publicatie hebben we van diverse adviseurs vragen gehad over de inventarisatie tijdens een AOV-adviestraject.
12 augustus 2021
Zoals bekend voeren wij overleg met het Verbond over vraagstukken die nu opspelen door de corona-crisis. Veel leden vroegen naar mogelijkheden voor klanten om de premiebetaling voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij problemen uit te stellen. Het Verbond heeft hier namens haar leden uitgesproken deze zelfstandig ondernemers tegemoet te willen komen.
24 maart 2020
Als je aanspraak moet doen op een uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het financiële belang groot. Vooraf moet dan ook helder zijn welke dekking de AOV biedt. Die helderheid verschaft Adfiz sinds 2011 met het Clarusrapport. De uitkomsten van het laatste onderzoek staan centraal op de clusterbijeenkomsten in Noord-Holland/Flevoland (2 november) en Gelderland/Overijssel (15 novem ...
10 oktober 2017
Als je aanspraak moet doen op een uitkering van een AOV-polis is het financiële belang groot. Vooraf moet dan ook helder zijn welke dekking de verzekering biedt. Adfiz is in 2011 gestart met de toetsing van AOV’s op cruciale productkenmerken omdat in de praktijk te vaak discussie mogelijk is gebleken over de werkelijke betekenis van polisvoorwaarden. De uitkomsten van het derde zogenaamde Clarus-o ...
28 juni 2017
Vandaag is het derde Clarus-onderzoek naar AOV-voorwaarden gepubliceerd. Het onderzoek is de laatste momentopname. Wijzigingen in producten worden voortaan continu opnieuw beoordeeld en opgenomen in een aparte Adfiz Clarus AOV vergelijkingsmodule op Poliskraker.nl. Als Adfiz-lid heb je geen abonnement op Poliskraker nodig en kun je de losse AOV-module tegen speciale ledenprijs afnemen.
28 juni 2017
Het onderzoek Clarus 3.0, waarin AOV-producten worden geclassificeerd, is klaar. De uitkomsten van dit onderzoek en het rapport worden gepresenteerd tijdens de clusterbijeenkomst op 28 juni in Friesland. Dit rapport is de laatste momentopname omdat vanaf nu wijzigingen in producten continu verwerkt worden in de database. De beoordelingen zijn daarom opgenomen in een Adfiz Clarus AOV vergelijkingsm ...
13 juni 2017
Veel leden gebruiken het AOV inventarisatiemodel dat Adfiz in overleg de AFM heeft ontwikkeld. Digitaal op Maat stelt haar digitale formulier-techniek voor de AOV-inventarisatie zonder kosten ter beschikking aan alle Adfiz-leden. Zo kun je relaties op een klantvriendelijke manier dit formulier digitaal toesturen om dit, voorafgaand aan het adviesgesprek, door je relatie in te laten vullen. Door de ...
16 februari 2017
In de komende maanden gaat Adfiz opnieuw de voorwaarden van arbeidsongeschiktheids­verzekeringen (AOV’s) onderzoeken en classificeren. Doel van de classificatie is dat helderheid wordt geboden over de kenmerken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op grond waarvan de adviseur en de klant een verantwoorde productkeuze kunnen maken. De adviseur kan de klant zekerheid bieden over de dekking van he ...
2 maart 2016
Een meerderheid van de zelfstandig ondernemers verzekert zich niet tegen arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Als belangrijkste redenen noemen ze de te hoge kosten, voldoende eigen buffers en de kleine kans dat zij zelf arbeidsongeschikt raken.
18 november 2015