Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 27-10-2021

Adfiz in gesprek met Consumentenbond over onderzoek serviceabonnementen

Adfiz in gesprek met Consumentenbond over onderzoek serviceabonnementen

De Consumentenbond heeft de uitkomsten van een vergelijking van serviceabonnementen van financieel advieskantoren gepubliceerd. In dit onderzoek wordt benadrukt dat serviceabonnementen tijdens de looptijd van een complex product grote toegevoegde waarde voor de consument kunnen hebben. Tegelijkertijd wordt over sommige diensten binnen serviceabonnementen pittige uitspraken gedaan. Zo wordt het bieden van de wettelijke zorgplicht en het bijhouden van de administratie door de Consumentenbond weggezet als 'nonsens en gebakken lucht'. Met zo’n algemene conclusie gaat de Consumentenbond veel te kort door de bocht. Ook hebben we onze vraagtekens over de manier waarop en met wie het onderzoek is uitgevoerd. Wij hebben dan ook de afspraak gemaakt met de Consumentenbond om op korte termijn om tafel te gaan zitten over de uitkomsten van de vergelijking.

Nieuws
geplaatst op: 23-6-2021

AFM geeft aandachtspunten voor gebruikers AOV-adviessoftware

AFM geeft aandachtspunten voor gebruikers AOV-adviessoftware

AFM heeft gisteren de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar adviessoftware van veelgebruikte AOV-pakketten. Daarin zegt de toezichthouder ondermeer dat ‘adviessoftware een goed hulpmiddel is voor financieel adviseurs, maar dat voor het geven van goed financieel advies aan klanten meer nodig is’. Het is goed dat AFM benadrukt dat adviessoftware ondersteunend is aan AOV-advies, maar dat het niet leidend is. AOV-advies is, zoals de AFM dat noemt, specialistenwerk en menselijke betrokkenheid bij financieel advies is dan ook cruciaal.

Nieuws
geplaatst op: 7-6-2021

Online tool gelanceerd voor ex-kankerpatiënten die een orv of uitvaartverzekering willen sluiten

Online tool gelanceerd voor ex-kankerpatiënten die een orv of uitvaartverzekering willen sluiten

Eind vorig jaar hebben we samen met het Verbond een factsheet opgesteld naar aanleiding van de schone lei-regeling voor ex-kankerpatiënten. Deze regeling geldt sinds 1 januari 2021 voor genezen kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. Onlangs is op de website www.verzekerennakanker.nl een tool opgenomen waarmee ex-kankerpatiënten ook zelf kunnen achterhalen of zij hun verleden wel of niet moeten melden.

Nieuws
geplaatst op: 22-4-2021

Expertsessie: Wat betekent de groeiende jurisprudentie over zorgplicht voor jouw advies?

Expertsessie: Wat betekent de groeiende jurisprudentie over zorgplicht voor jouw advies?

Het laatste verslag van de expertsessie van de online Adfiz Platformbijeenkomst is dat van de sessie die door Coen Fledderus van Polis Advocaten werd verzorgd.

Publicaties
geplaatst op: 25-2-2021

Publicatie in VVP: Reikwijdte zorgplicht bij AOV met provisie

Publicatie in VVP: Reikwijdte zorgplicht bij AOV met provisie

Deze week verscheen in VVP een artikel van ons naar aanleiding van een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid over de doorlopende zorgplicht bij een AOV die onder de eerbiedigende werking van het provisieverbod valt.

Nieuws
geplaatst op: 14-1-2021

Lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

Lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

Het afgelopen jaar heeft de Commissie van Beroep van het Kifid een duidelijke uitspraak gedaan over de wettelijke zorgplicht. In hoger beroep werd geoordeeld dat de wettelijke zorgplicht uit de Wft zich beperkt tot het informeren van de klant over wijzigingen in het product en relevante wet- en regelgeving. Dit neemt echter niet weg dat je als adviseur op grond van je privaatrechtelijke zorgplicht aanvullende verplichtingen kan hebben richting de klant; ook als je hierover geen concrete afspraken hebt gemaakt. Eind december heeft het Kifid een uitspraak gedaan over de doorlopende zorgplicht bij een AOV die onder de eerbiedigende werking van het provisieverbod valt.

Nieuws
geplaatst op: 30-12-2020

Adfiz en Verbond presenteren factsheet schone lei-regeling ex-kankerpatiënten

Adfiz en Verbond presenteren factsheet schone lei-regeling ex-kankerpatiënten

Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling voor genezen kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. Deze regeling biedt voor veel ex-kankerpatiënten mogelijkheden en jij als adviseur hebt een belangrijke positie om klanten goed te informeren. Daarom hebben Adfiz en het Verbond van Verzekeraars een factsheet gemaakt met een samenvatting van de regeling en wat dit voor jou als adviseur betekent.

Nieuws
geplaatst op: 29-5-2020

Commissie van Beroep Kifid: adviseur hoeft niet te wijzen op algemene premiedaling ORV

Commissie van Beroep Kifid: adviseur hoeft niet te wijzen op algemene premiedaling ORV

De Commissie van Beroep heeft haar uitspraak gepubliceerd in een zaak over de nazorg bij ORV’s die vorig jaar september speelde. Met de uitspraak worden de civiel- en publiekrechtelijke kaders van de nazorgplicht aangegeven. Als de klachten over de premiedalingen daarnaast iets duidelijk hebben gemaakt is dat hoe belangrijk het is om met de klant goede afspraken te maken over de dienstverlening, expliciet te communiceren over belangrijke wijzigingen en de zorgplicht/nazorg serieus te nemen.

Nieuws
geplaatst op: 8-5-2020

AFM onderzoekt noodzaak nadere invulling zorgplicht beheerfase krediet en verzekeringen

AFM onderzoekt noodzaak nadere invulling zorgplicht beheerfase krediet en verzekeringen

De AFM heeft onlangs de jaarlijkse brief gepubliceerd met haar wensen op het gebied van wet- en regelgeving. Bij de concrete wetgevingswensen zijn geen zaken die onze sector direct raken, maar in dezelfde brief kondigt de AFM wel aan dat zij het komende jaar gaat inventariseren waar behoefte bestaat aan concretisering van het wettelijk kader met betrekking tot de invulling van de zorgplicht in de beheerfase van krediet en verzekeringen. De conclusies van dit onderzoek zal de AFM delen met Financiën en deze kunnen leiden tot nadere invulling van de normen voor de beheerfase.

Nieuws
geplaatst op: 12-11-2019

Modeltekst beschikbaar om klanten te informeren over wegvallen verplichting ORV bij bestaande NHG hypotheken

Modeltekst beschikbaar om klanten te informeren over wegvallen verplichting ORV bij bestaande NHG hypotheken

Begin oktober maakte het Waarborgfonds Eigen Woningen bekend dat de verplichting tot het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) bij bestaande hypotheken met NHG komt te vervallen. Om je te helpen je klanten hiervan op de hoogte te stellen en daarmee te voldoen aan je zorgplicht, stelden we eerder een modelbrief op die je vrij kunt gebruiken.